Vòng bi giá rẻ

Vòng bi giá rẻ của Trung Quốc như KBK-TAIYO-CNB-KYK-KIK-LK-NAICHI-RK-KDYD-DPI-PBC có cấu trúc rế khác với vòng bi có nguồn gốc từ Nhật và Châu Âu (SKF, FAG). Rế của vòng bi Trung Quốc thiết kế ôm từ bên dưới lên, hoặc ôm từ trên xuống và thường không ôm gọn hết viên bi, còn rế của FAG, SKF hay NSK thì ôm gọn hết viên bi. Chính thiết kế này làm cho ca trong của vòng bi loại này của Trung Quốc dài hơn của vòng bi Nhật hay Châu Âu nhiều.